ග්‍රන්ථ 4ක දෙමළ පරිවර්තන

ශ්‍රී ලංකාවේ කෘති 4ක් ඉන්දියාවේ දී දෙමළ බසින් එළි දැක්වෙයි

ඉන්දියාවේ චෙන්නායි හි පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයට සමගාමී ව ශ්‍රී ලාංකික ගත් කතුවරයන් විසින් රචිත ග්‍රන්ථ 4ක දෙමළ පරිවර්තන එළිදක්වා...