කැරම්

අටවන ලෝක ශූරතා කැරම් තරගාවලිය ඇරඹේ

අටවන ලෝක ශූරතා කැරම් තරගාවලිය අද (03) මලයාසියාවේ දී ආරම්භවුණා. මෙවර තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාවෙන් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් අටදෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් සහභාගිවී...