කංචන විජේසේකර

විදුලි ගාස්තු ඉහළ දැමීමේ යෝජනාව කල් යයි

මෙම මාසයේ සිට ඉහළ දැමීමට යෝජිත විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයට අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව අද පස්වරුවේ පැවති කැබිනට් මණ්ඩල හමුවට ඉදිරිපත්...

තෙල් ඇමතිගෙන් ඛනිජ තෙල් සේවයකයින්ට අනතුරු ඇඟවීමක්

අත්‍යාවශ්‍ය සේවා රෙගුලාසි අනුව ඉන්ධන බෙදාහැරීම හෝ බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු වලට බාධා එල්ල කරන වෘත්තීය සමිති හා සේවකයින්ට එරෙහි ව...

ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනයට ටෙන්ඩර් කැඳවීම ජාත්‍යන්තර තරගකාරී මිල ගණන් අනුව

ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනය වෙනුවෙන් කෙටිකාලීන අවශ්‍යතා මත ටෙන්ඩර් කැඳවීම ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී මිල ගණන් අනුව සිදු කරන බව විදුලිබල හා බලශක්ති...

හෙට සිට ආදායම් බලපත්‍ර අංකය මගින් QR Code සඳහා ලියාපදිංචි වන්න අවස්ථාව

චැසි අංක ඇතුළත් කර කිව් ආර් ක්‍රමවේදයට ලියාපදිංචි වීමට නොහැකි වූ වාහන හිමියන්ට, හෙට සිට ආදායම් බලපත්‍ර අංකය මගින් ඒ...