ඕස්ටේ්‍රලියානු කණ්ඩායමේ

බුම්‍රාට හා ස්ටොයිනිස්ට ලෝක කුසලානය අහිමි වෙයි

ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ ජස්පිත් බුම්බ්‍රා සහ ඕස්ටේ්‍රලියානු කණ්ඩායමේ මාර්කස් ස්ටොයිනිස් මෙවර විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලාන තරඟාවලියට එක්නොවනු ඇති බව වාර්තා වනවා....