එළිසබෙත්

ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනකායක් බකිංහැම් මාලිඟය ඉදිරිපිටට රැස් වෙති

අභාවප්‍රාප්ත බි්‍රතාන්‍යයේ දෙවන එළිසබෙත් මහ රැජිණට ශෝකය පළ කිරීම සඳහා ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනකායක් බකිංහැම් මාළිගය ඉදිරිපිටට රැස්ව සිටිනවා. ඔවුන් එරට...