එලිසබෙත් රැජින

එලිසබෙත් රැජිනගේ දේහය ලන්ඩන් නුවරට

දෙවැනි එලිසබෙත් රැජිනගේ දේහය ස්කොට්ලන්තයේ සිට එංගලන්තයේ ලන්ඩන් නුවරට රැගෙනවිත් තිබෙනවා. මේ වනවිට ලන්ඩන් හි බකිංහැම් මන්දිරයේ තැන්පත් කර ඇති...