එලිසබෙත් රැජිණ

මහ රැජිනගේ දේහයේ අවසන් කටයුතු සිදු කෙරෙන රාජකීය ක්‍රමවේදය

අභාවප්‍රාප්ත දෙවැනි එලිසබෙත් මහ රැජිනගේ රාජකීය අවමංගල්‍යය උත්සවයේ ගමන් මාර්ගය සහ එහි වැඩ කටයුතු සිදුවන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා...