එරික් සෝල්හයිම්

එරික් සෝල්හයිම්ට ජනපතිගෙන් උපදේශක තනතුරක්

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ, නෝර්වේ හිටපු අමාත්‍යවරයෙකු වන එරික් සෝල්හයිම් සිය ජාත්‍යන්තර දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ උපදේශකවරයා ලෙස පත් කර තිබෙනවා. එමෙන්ම,...

එරික් සෝල්හයිම් අද දිවයිනට

එක්සත් ජාතීන්ගේ පරිසර වැඩසටහනේ විධායක අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වන එරික් සෝල්හයිම් අද (10) දිවයිනට පැමිණෙනවා. ඉන්දියානු ගුවන් සේවයට අයත් ඒ.අයි. 271 දරණ...