උෂ්ණාධික කාලගුණ

ළමයින් ගැන අවධානයෙන් සිටින්න – වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක්

දිවයිනට බලපා ඇති උෂ්ණාධික කාලගුණ තත්වය හේතුවෙන් දරුවන් පිළිබඳව දෙමාපියන් දැඩි අවධානයෙන් පසුවිය යුතු බව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්,...