උෂ්ණත්වය ඉහළ යයි

ප්‍රදේශ රැසක උෂ්ණත්වය ඉහළ යයි

බස්නාහිර, දකුණ, නැගෙනහිර ඇතුළු පළාත් කිහිපයක උෂ්ණත්වය මේ දිනවල දැඩි ලෙස ඉහළ යා හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ජනතාව...