උතුරු කොරියාව

උතුරු කොරියාවෙන් නවතම අත්හදාබැලීමක්

උතුරු කොරියාව අධිතෙරපුම් ඝන ඉන්ධන මෝටාරයක් අත්හදාබලා තිබෙනවා. එරට නායක කිම් ජොන් උන්ගේ අධීක්ෂණයෙන් සෝහේ චන්ද්‍රිකා දියත් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ දී...

උතුරු කොරියාව තවත් මිසයිලයක් අත්හදා බලයි

සතියක් තුළ හතරවන වරටත් උතුරු කොරියාව බැලස්ටික් මිසයිලයක් අත්හදා බලා ඇති බව දකුණු කොරියාව පවසනවා. මෙම මිසයිල අත්හදා බැලීම සිදුව...