උතුරු ඉන්දියාව

උතුරු ඉන්දියාවේ සෙනග පිරි ට්‍රැක්ටරයක් ජලාශයකට පෙරළෙයි

හින්දු උත්සවයකට සහභාගී වී නැවත නිවෙස් කරා යමින් සිටි පිරිසක් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ ට්‍රැක්ටරයක් ජලාශයකට පෙරළීමෙන් 26 දෙනෙක් මියගොස් ඇති...