ඉයන් සුළි කුණාටුව

ඉයන් ඇමරිකාවේ ෆ්ලොරීඩා ප්‍රාන්තයට කඩා වැදෙයි

ඉයන් සුළි කුණාටුව මේ වන විට ඇමරිකාවේ ෆ්ලොරීඩා ප්‍රාන්තයට කඩා වැදී තිබෙනවා. විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ, පැයට කිලෝමීටර් 250ක ප්‍රබලත්වයෙන්...