ඉන්දියාවේ නිදහස් දිනය

ඉන්දියාවේ 76 වන නිදහස් දිනය අද

ඉන්දියාවේ 76 වන නිදහස් දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් වන ප්‍රධාන උත්සවය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතව...