ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව අද දෙවන වරටත් රැස්වෙයි

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ දෙවන රැස්වීම අද (30) පෙරවරුවේ පැවැත්වෙනවා. කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එය පැවැත්වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දියි. පසුගිය...