අලුත් අවුරුද්දේ

අලුත් අවුරුද්දේ උදාව ශ්‍රී ලාංකිකයන් හරසරින් පිළිගනී

උදා වූ සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද රටපුරා ජනතාව හෙළ සිරිතට මුල්තැන දෙමින් සමරනු ලැබුවා. පුණ්‍ය කාලය එළැඹීමත් සමඟ බොහෝ...