අයි.සී.සී. එක්දින ශ්‍රේණිගත කිරීම්

ඉන්දීයාව අයි.සී.සී. එක්දින ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල පෙරමුණේ

අයි.සී.සී. එක්දින ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල පෙරමුණ ගැනීමට ඉන්දීය කණ්ඩායම සමත් වී තිබෙනවා. ඒ, නවසීලන්තය සමඟ පැවති එක්දින තරඟාවලිය 3ට බිංදුවක් ලෙස...