අපවත් වෙයි

අමරපුර මහනිකායේ මහනායක අතිපූජ්‍ය දොඩම්පහළ චන්දසිරි නාහිමියන් අපවත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහනිකායේ මහනායක අතිපූජ්‍ය දොඩම්පහළ චන්දසිරි නාහිමියන් අපවත්වී තිබෙනවා. අද දහවල් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී උන්වහන්සේ...