අපයෝජනය

දැරියක් අපයෝජනය කළ චීවරධාරියෙකු රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට

මොරටුව - එගොඩඋයන ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක වාසය කරන හිමි නමක් විසින් 11 හැවිරිදි දැරියක් අපයෝජනයට ලක් කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත්...