අනුර

ජනපති සටනට අනුරත් එයි

ජනාධිපති ධුරය සඳහා ජාතික ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක තරග වැදීමට සූදානම් බව ජාතික ජන බලවේගය අද(16) නිවේදනය...