අන්තරේ විරෝධතා පාගමන

අන්තරේ විරෝධතා පාගමනට නෙළුම් පොකුණ අසලදී යළිත් කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය සංවිධාන කර ඇති විරෝධතා පාගමනට නෙළුම් පොකුණ රඟහල අසල අද පස්වරුවේ යළි කඳුළු ගෑස් සහ...