අත්අඩංගුවට

රුසියානු යුවළක් කටුනායක ගුවන්තොටුපොළේදී අත්අඩංගුවට

රුසියාවේ මොස්කව් නුවර බලා පිටත්ව යෑමට කටුනායක ගුවන් තොටුපලට පැමිණි රුසියානු යුවලක් සෙල්ලම් පිස්තෝල ලෙස හැඟවෙන උපකරණ දෙකක් නිසා ඊයේ...