පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ චක්‍රලේඛය අද නිකුත් කෙරේ

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

2024 වසර සඳහා පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ චක්‍රලේඛය අද (13) නිකුත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට සඳහන් කළා.

මෙම චක්‍රලේඛය නිකුත් කිරීමෙන් පසු පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ අයදුම්පත් යොමු කිරීමට අවස්ථාව පවතිනවා.

එමෙන්ම අගෝස්තු මස 18 වැනිදා දක්වා මෙලෙස අයදුම්පත් යොමු කළ හැකියි.

අයදුම්පත් යොමු කිරීමේ දී දරුවා පාසලට ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලිපි ලේඛන ජූනි මස 30 වැනිදාට පෙර සහතික කළ යුතු වෙනවා.

මේ අතර සියලු‍ම උපකාරක පංති ඉරිදා දිනවල පෙරවරුවේ හා පොහෝ දිනවල පැවැත්වීම සබරගමුව පළාත තුළ තහනම් කරන ලෙස පළාත් ආණ්ඩුකාර නවීන් දිසානායක උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

එමෙන්ම ගුරුවරුන් තමා උගන්වන පන්තියේ සිසුන්ට මුදල් අයකර අමතර පන්ති පැවැත්වීම ද තහනම් කිරීමට ආණ්ඩුකාරවරයා උපදෙස් ලබාදුන් බවයි සබරගමුව පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද එස්. වීරසූරිය සදහන් කළේ.

දරුවන්ගේ දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය ඉහළ නැංවීම සඳහා ඉරිදා දිනවල පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති තහනම් කර ඇති අතර එම නීති කඩකරන පුද්ගලයින් සොයා විමර්ශන ආරම්භ කරන බවයි ප්‍රධාන ලේකම්වරයා කියා සිටියේ.

මීට පෙර උතුරු පළාත තුලත් ඉරිදා දිනයේ දී උපකාරක පංති පැවැතිවීම තහනම් කළ යුකු බවට යෝජනාවක් සම්මත වී තිබුණා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *