උසස් පෙළ

2023 අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර උසස්පෙළ විභාගය නොවැම්බර් 27 වැනි දින සිට දෙසැම්බර් 21 වන දින දක්වා පැවැත්වෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *