අද පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙයි

පාර්ලිමේන්තුව,

පාර්ලිමේන්තුව අද (20) පෙරවරු 9යි 30ට කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වුණා

වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න වලින් අනතුරුව අයවැය කාර්යාල පනත් කෙටුම්පත දෙවැනිවර කියැවීමේ විවාදය පැවැත්වෙනු ඇති.

මේ අතර දූෂණ විරෝධී පනත් කෙටුම්පත අනිද්දා (22) විවාදයට ගැනීමට පසුගියදා පැවති පක්ෂ නායන රැස්වීමේ දී තීරණය කෙරුණා.

අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් සාක්ෂි දීමේ හා ආරක්ෂා කිරීමේ පනත් කෙටුම්පත මෙන්ම සිවිල් නඩු විධිවිධාන සංග්‍රහය සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීමේ විවාදය ද අනිද්දා පැවැත්වෙනු ඇති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *