මෙරට පළමු අර්තාපල් පෙති නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවේ අත්හදාබැලීම් සාර්ථකයි

අර්තාපල් පෙති කර්මාන්තශාලාව
රුපියල් මිලියන 100 ක වියදමින් ඉදි කෙරුණු මෙරට ප්‍රථම අර්තාපල් පෙති නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවේ අත්හදා බැලීමේ පර්යේෂණ මේ වනවිට සාර්ථක වී ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

එම අමාත්‍යාංශයේ කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහන සහ බණ්ඩාරවෙල – කහත්තේවෙල ජනතා ගොවි සමාගම ඒකාබද්ධවයි මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර ඇත්තේ.

2021 වසරේ දත්ත වලට අනුව මෙරට ආහාර සැකසුම් ආයතනය විසින් අර්තාපල් පෙති ආනයනය කරන අතර, 2021 වසරේදී ඒ සඳහා වැය කර ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 21 ක්.

නව අර්තාපල් පෙති කර්මාන්තශාලාවේ නිෂ්පාදන විදේශීය මෙන්ම, දේශීය වෙළඳපොලට නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂිතයි.

දිනකට අර්තාපල් පෙති කිලෝග්‍රෑම් 1000 ක් සැකසීමේ හැකියාව ඇති මෙම කර්මාන්තශාලාවෙන් අර්තාපල් ගොවීන් 200 කගෙන් නිෂ්පාදන මිලදී ගනු ලබනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *