නවසීලන්ත ගැඹුරු මුහුදේ භූ කම්පනයක්

නවසීලන්තය
නවසීලන්තයේ – ඕක්ලන්ඩ් දූපත් ආසන්නයේ ගැඹුරු මුහුදේ රික්ටර් මාපක 6.2ක භූ කම්පනයක් සිදුව තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත්, එරට ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය හදිසි සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් මේ දක්වා නිකුත් කර නැහැ.

භූ කම්පනය සිදුවූ ඕක්ලන්ඩ් හි ආසන්නතම ඉන්වකාර්ගර්ල් නගරයට ද ඉන් බලපෑමක් සිදුව නොමැති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *