අතරමැදියන් නිසා එළවළු මිල අහස උසට

එළවළු මිල ඉහළ ගොස් ඇත්තේ අතරමැදියන් විසින් කෘතිමව සිදුකරන ලද මිල ඉහළ දැමීම් හේතුවෙන් බවට තොරතුරු වාර්තා වනවා.

කෙසේ වෙතත් එළවළුවල සිල්ලර මිල ගණන් පිළිබඳව නාරාහේන්පිට, තඹුත්තේගම, දඹුල්ල සහ නුවරඑළිය යන ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන මිල ගණන් සමඟ සැසඳීමේදී අතරමැදියන් විසින් එළවළු මිල ඉහළ දමන බවටයි අනාවරණ වන්නේ.

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ බෝංචි කිලෝවක් රුපියල් 400 කට අලෙවි වනවිට තඹුත්තේගම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ බෝංචි කිලෝවක් අලෙවි වන්නේ රුපියල් 510 කටයි.
එම බෝංචි කිලෝවම නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ අලෙවිවන්නේ රුපියල් 600 කටයි.

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ සහ තඹුත්තේගම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ කැරට් කිලෝවක් රුපියල් 160 ත් 170 ත් අතර මිලකට අලෙවි වුවත් නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ කැරට් කිලෝවක මිල රුපියල් 240 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

මෙම මිල ගණන් තවදුරටත් ඉහළ ගොස් ඇත්තේ අතරමැදි වෙළෙන්දන් විසින් සිදුකරන මිල ඉහළ දැමීම් හමුවේයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *