ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර පාපන්දු තරඟවලි දෙකකින් ඉවතට

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර පාපන්දු තරඟාවලි දෙකකින් ඉවත් කළ බව ජාත්‍යන්තර පාපන්දු සම්මේලනය පවසනවා.

ඊට අදාළ ලිපිය ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයට යොමුකර ඇති බවයි එම සම්මේලනය ප්‍රකාශ කළේ.

ඒ අනුව ලබන වසරේ පැරිස්හි පැවැත්වීමට නියමිත පිරිමි ඔලිම්පික් පාපන්දු තරඟාවලිය, කටාර්හි පැවැත්වීමට නියමිත වයස අවුරුදු 23න් පහල ආසියානු පාපන්දු තරඟාවලිය අහිමි වනු ඇති.

ජාත්‍යන්තර පාපන්දු සම්මේලනය ශ්‍රී ලංකාවට පාපන්දු තහනමක් පනවනු ලැබුවේ පසුගිය ජනවාරි මාසයේදීයි.
ඒ, ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා විසින් පැවැත්වූ නිලවරණයේදී තෙවන පාර්ශවයකගේ මැදිහත්වීමක් සිදුව ඇති බවට පවසමින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *