අද සිට දින 03ක් රැඳවියන් බැලීම සඳහා විශේෂ අවස්ථාවක්

සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද නිමිත්තෙන් අද (13) සිට දින 03ක් රැඳවියන් බැලීම සඳහා විශේෂ අවස්ථාවක් ලබාදීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව, රැඳවියන් බැලීමට පැමිණෙන ඥාතීන් විසින් එක් අයෙකුට ප්‍රමාණවත් වන පරිදි ආහාර පාර්සලයක් හා රසකැවිලි අවශ්‍ය පරිදි රැගෙනවිත් භාරදීමට අවස්ථාව පවතිනවා.

මීට අමතරව, සියලුම බන්ධනාගාර තුළ රැඳවියන් සඳහා අවුරුදු චාරිත්‍ර ඉටු කිරීමටයි බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන ඇත්තේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *