පළාත් පාලන ජන්ද විමසීම ගැන මැතිවරණ කොමිසමෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දීමක්

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා දිය නොහැකි බවට මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් මේ දක්වා දැනුම්දීමක් කර නොමැති බව මැතිවරණ කොමිසම අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දන්වා සිටියා.

රට තුළ දැඩි ආර්ථික අර්බුදයක් නිර්මාණය වී ඇති බැවින් පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමෙ තීරණය අත්හිටුවන නියෝගයක් නිකුත් කරන මෙන් ඉල්ලා විශ්‍රාමික යුධ හමුදා කර්නල්. ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. විජේසුන්දර ගොනු කළ රිට් පෙත්සම අද කැඳවනු ලැබූ අවස්ථාවේදී මැතිවරණ කොමිසම වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් මහතා මෙම දැනුම් දීම සිදු කළා.

මෙම පෙත්සම අද ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන, ප්‍රීති පද්මන් සූරසේන සහ එස්. තුරෙයි රාජා යන මහත්වරුන්ගෙන් සමන්විත  පුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේ කැඳවනු ලැබුවා.

එහිදී මහ භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටී අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් නෙරින් පුල්ලේ මහතා අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින්  මෙම  පෙත්සමට අදාළව දිවුරුම් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කිරීමට තම සේවාදායකයාට අවසර දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටියා.

මෙහිදී පෙත්සම්කරු වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ ෆයිස් මුස්තාපා මහතා අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් මෙම පෙත්සම සලකා බැලීම සඳහා ආසන්න දිනයක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටියා

ඒ අනුව මෙම පෙත්සමට අදාළව දිවුරුම් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාට  අවසර දුන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මෙම පෙත්සම සලකා බැලීම සඳහා පෙබරවාරි මස 10 වනදා කැඳවන ලෙස නියම කළා.

රට තුළ දැඩි ආර්ථික අර්බුදයක් මතු වී තිබියදී පළාත් පාලන ඡන්දය මෙම අවස්ථාවෙහි පැවැත්වීම තුළින් මහ ජනතාවට කිසිදු යහපතක් නොවන බැවින් ඒ පැවැත්වීම අත්හිටුවීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා මෙම පෙත්සම ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *