නව රියදුරු බලපත්‍රය මේ වසරේ

රියදුරු බලපත්‍රය

මේ වසරේ කිව් ආර් කේතය සහිත නව රියදුරු බලපත්‍රයක් හදුන්වා දීමට පියවර ගන්නා බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එහි සංවර්ධන අංශයේ කොමසාරිස් කුසලානි ද සිල්වා මේ බව කියා සිටියේ කොළඹ ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදීයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *