2021 උසස් පෙළ සිසුන්ට පාඨමාලා සහ විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ලියාපදිංචියට අවස්ථාව අද සිට

විශ්වවිද්‍යාල

2021 උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිට විශ්වවිද්‍යාලවලට තේරී පත්වූ සිසුන්ට අද (19) උදෑසන සිට පාඨමාලා හා විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ලියාපදිංචි වීමට හැකියාව පවතින බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

එහි සභාපති ජේ්‍යෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග සඳහන් කළේ, ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව යොමු කරන ඊමේල් හා කෙටි පණිවිඩයකින් පසු www.ugc.ac.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් සිය පාඨමාලා හා විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකි බවයි.

2021 වසරේදී උසස් පෙළ විභාගයට සිසුන් 283,616 ක් පෙනී සිටි අතර, 2021 – 2022 අධ්‍යයන වර්ෂයේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා මූලික සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන් සංඛ්‍යාව 171,497 ක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *