පෙට්‍රල් මිල අඩු කළත් ගාස්තු පහත නොදමන බව ත්‍රීරෝද රථ සංගම් කියයි

පෙට්‍රල් මිල පහත දැමුවද ත්‍රීරෝද ගාස්තු අඩු කිරීමට කටයුතු නොකරන බව ත්‍රීරෝද රථ සංගම් පවසනවා.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ සතියකට ලබාදෙන ඉන්ධන කෝටාව සීමාසහිත බැවින් ත්‍රීරෝද රථ ගාස්තුව අඩු කිරීමට හැකියාවක් නොමැති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *