යුරෝපා සංගමයෙන් යුරෝ මිලියන 1.5ක ආධාරයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ-ආර්ථික අර්බුදයට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා යුරෝපා සංගමය (EU) යුරෝ මිලියන 1.5 මානුෂීය ආධාර නිකුත් කර තිබෙනවා.

යුරෝපා සංගමය විසින් ලබා දෙන මෙම නව ආධාරය ප්‍රධාන වශයෙන්, මෙරට ජනතාවගේ මූලික අවශ්‍යතාවන් වන ආහාර, සෞඛ්‍යය, අධ්‍යාපනය සහ ආරක්ෂාව, ආදියට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා වන බහුකාර්ය මුදල් මැදිහත්වීමක් ලෙසයි එම සංගමය පවසන්නේ.

ඒ අනුව ආධාර මානුෂීය ආධාර හා ක්ෂණික සහාය අවශ්‍ය වඩාත් අවදානමට ලක්විය හැකි කුටුම්භ ඉලක්ක කෙරෙනවා.

යුරෝපා සංගමයේ අර්බුද කළමනාකරණය පිළිබඳ කොමසාරිස් Janez Lenarčič පැවසුවේ, ශ්‍රී ලංකාවේ මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාවගේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවට තර්ජනයක් වෙමින් පවතින දිග්ගැස්සුනු සමාජ-ආර්ථික අර්බුදයක දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දෙමින් සිටින බැවින් මෙම නව මානුෂීය අරමුදල මගින්, වඩාත් අවදානමට ලක්විය හැකි අයට සිය සහයෝගය ලබා දෙන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *