ආගමික සිද්ධස්ථාන සඳහා සූරිය පැනල සවි කිරීම කඩිනම් කෙරෙයි

ආගමික සිද්ධස්ථානවල සූර්ය පැනල සවි කිරීමේ වැඩපිලිවෙල කඩිනම් කිරීමට අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊයේ විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ සාකච්ඡාවක් පැවති අතර, ඊට සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක, අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජිත බේරුගොඩ මෙන්ම මෙම අමාත්‍යාංශවලට අනුබද්ධ ආයතනවල නිලධරයන් එක් ව සිටියා.

ඉන්දීය ණය ආධාර යටතේ මෙය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

මේ යටතේ පිරිවෙන් සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබාදෙනු ඇති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *