අද නුගේගොඩදී මහජන රැලියක්

ගාලු මුවදොර අරගලකරුවන් ඇතුලු පිරිසක් අද නුගේගොඩදී දැවැන්ත මහජන රැලියක් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

මර්දනයට , හදිසි නීතියට ඇතුලූ කරුණ ගණනාවකට එරෙහිවයි එය සංවිධාන කර ඇත්⁣තේ.

නුගේගොඩ ආනන්ද සමරකෝන් එළිමහන් රංග පීඨය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ආරම්භ වන මෙම මහජන රැළිය සදහා වෘත්තිය සමිති, අන්තර් විශ්ව විද්‍යාලීය භික්ෂු බල මණ්ඩලය , සිවිල් සංවිධාන ඇතුලූ කණ්ඩායමක්ද එක්වීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *