කථානායකවරයා සියලු පක්ෂ නායකයින්ව කැඳවයි

කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් අද පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

පාර්ලිමේන්තු සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද උදෑසන 10ට මෙම පක්ෂ නායක රැස්වීම පැවැත්වීමට නියමිත බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *