කොළඹට අමතරව පිට පළාත්වලට අද දිනයේදීත් ගෑස් බෙදාහරින බව ලිට්රෝ සමාගම පවසනවා.

එහි සභාපති මුදිත පීරිස් කියා සිටියේ අද දිනයේ පිට පළාත්වලට ගෑස් සිලින්ඩර 50,000ක් බෙදාහරින බවයි.

එමෙන්ම, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයටද අද ගෑස් සිලින්ඩර 50,000ක් බෙදාහැරීමට සැළසුම් කර ඇති බවද ඔහු සඳහන් කළා.

ඊට පොලිසියේ සහයද ලබා ගැනීමට නියමිත යි.

එමෙන්ම අද දිනයේ අලෙවි නියෝජිතයන් වෙත ද ගෑස් සිලින්ඩර් යොමු කරන බව ලිට්රෝ සමාගම ප්‍රකාශ කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *